Assistent tramitació

Sol·licitud d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19

No està obert encara el termini per a la reserva de torn
Recordeu que un cop que s'obri el termini per reservar torn, haurà de realitzar una reserva de torn i se li assignarà una data de reserva i un termini per completar la sol·licitud.

Instancia:10.215.5.118 sesplin13