Assistent tramitació

Sol·licitud d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19

S'ha acabat el termini per a la reserva de torn
En cas d'haver realitzat una reserva, introdueixi el NIF per a comprovar les dades de la reserva

Instancia:10.215.5.118 sesplin13